Web Master

            
       ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เป็นการสมัครสมาชิกกับ website sukkaphapdee เท่านั้น  สำหรับท่านที่ความต้องการซื้อสินค้าราคาถูกหรือ
ท่านที่ต้องการทำธุรกิจกับบริษัท ดีเน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด D Network Worldwide กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารใดๆ)    เพื่อเราจะได้นำข้อมูลของท่านไปสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ โดยเสียค่าสมัคร 300 บาท  ท่านจะได้รับเอกสารการสมัคร1ชุด สินค้าแถมฟรี (ตามโปรโมชั่นของบริษัทฯขณะนั้น) รหัสสมาชิก+รหัสผ่าน   เพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาถูกตามโปรโมชั่นของบริษัทฯ และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทดีเน็ทเวิร์ค สำหรับท่านที่ต้องการทำธุรกิจ

.
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร สมาชิกกับเว็บไซต์ sukkaphapdee.com

1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ต้องเป็นอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น ห้ามขึ้นต้นด้วย 0 หรือเลขซ้ำ เช่น 1111 , 5555
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 082-4991777 หรือ sukkaphapdee@hotmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
รหัสสมาชิก user name ( ผู้สมัครกำหนดเอง)  
รหัสผ่าน password ( ผู้สมัครกำหนดเอง)  
ชื่อ-สกุล (ช่องหน้าใส่ชื่อ , ช่องหลังใส่สกุล )   -
เลขบัตรประชาชน
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)    
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
ระบุความต้องการในการสมัคร
รหัสผู้แนะนำ
ชื่อผู้แนะนำ
ชื่อบัญชีธนาคาร  
ธนาคาร  
สาขาของธนาคาร  
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่  
ชื่อผู้รับมรดก / ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร  
รหัสยืนยัน พิมพ์ตัวเลขตามที่คุณเห็นลงในช่องสี่เหลี่ยม Click to reload image